Domy Záblatí Standardy

 

 

Druh výstavby

Novostavba nepodsklepeného jednopodlažního rodinného domu, 3+kk s terasou, 92 m2 obytné plochy + venkovní terasa 27 m2, pozemek cca 300 m2.

 

Umístění stavby

Stavba je umístěna na ulici Sokolská v obci Záblatí. Je součástí stávající zástavby.

 

Technologie stavby - Energeticky vyhovující standard

 

Základy

Plovoucí základová ŽB deska s izolací proti vodě Hydroizolační krystalizační hmotou Akvatron 12 s rozptýlenou výztuží Dramix. Základová deska bude vybetonována na vrstvě z XPS polystyrenu o tl. 2x140 mm. Pod vrstvou tepelné izolace bude štěrkové lože odvodněno pomocí drenáže.

 

Svislé nosné konstrukce

Budou provedeny pomocí OK firmy Mr. Merkur. Konstrukce je tvořena pomocí tenkostěnných profilů tvaru C a Ω o šíři 140 mm. Opláštění z venkovní strany OSB deska z vnitřní strany SDK. Mezi prostor je vyplněn izolací z minerální vlny.

 

Stropní konstrukce

Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové vazníky z tenkostěnných ocelových profilů. Osová vzdálenost vazníků je 600 mm.

 

Střecha

Střešní plášť ploché střechy se skládá PVP-P folie Dekplan, separační folie Filtek, spádové klíny z EPS, tepelná izolace EPS, Glastek 30 Sticker Plus, OSB deska, ocelová nosná konstrukce stropu s izolací o tl. 140 mm, parozábrana, ocelový rošt a SDK desky. Odvodnění střechy jedním vnitřním svodem DN100 a jedním bezpečnostním přepadem DN50.

 

Příčky

Konstrukce příček budou provedeny pomocí OK firmy Mr. Merkur. Prostor mezi profily je vyplněn izolací z minerální vlny, na které se přibijí SDK desky z obou stran a před SDK deskou bude parotěsnící folie.

 

Podhledy

V celém domě budou provedeny podhledy pomocí SDK desek, v koupelně impregnované.

 

Podlahy a vytápění

Skladba podlahy: vinyl desky, alternativně keramická dlažba, lepidlo/lepicí tmel pro keramickou dlažbu, samonivelační nebo hydroizolační stěrka, anhydrit případně cementová litá podlaha, PE uhlíková folie Heatflow, izolační folie Heatflow, penetrační nátěr Akvatron 6.

 

Omítky

Vnitřní: SDK povrchy budou přetmeleny a přebroušeny

Vnější: Silikátová omítka na třech stranách, čtvrtá strana obložena dřevěným obkladem.

 

Koupelna

V koupelně jsou navrženy keramické obklady do výšky 2 m, sprchový kout, závěsné WC se zabudovanou nádržkou, umyvadlo, pákové baterie, bojler.

 

Okna a dveře

Plastová okna, mikroventilace, parapety vnitřní (plast–bílá) a venkovní ohýbaný hliník. Vnitřní dveře budou dřevěné s obložkovými zárubněmi. Venkovní dveře plastové.

 

Malby

Malby stěn a stropů–primalex Plus odstín bílá.

 

Elektroinstalace

Ohřev TÚV pomocí elektrického bojleru 100-120 l. Vypínače a zásuvky v barvě bílé (sdružené zásuvky a vypínače do rámečků).

 

Datové rozvody

Datové rozvody budou rozvedené v každé místnosti.

 

Venkovní úpravy

Zpevněné plochy pochozí-betonová dlažba tl. 60 mm. Zpevněné plochy pro pojezd automobilu–betonová dlažba tl. 80 mm. Oplocení pozemku–pletivo poplastované výška 1,5 m. Nezpevněné plochy budou zatravněné se základní kompoziční výsadbou dřevin.